15.9.2010

Elämys verkossa - verkkoelämöintiä

Sähköisen liiketoiminnan koulutusohjelma jatkui kesän jälkeen Elämys verkossa-aiheella jossa kouluttajana toimi Pine & Gilmore Sertifiend Experience Expert Sanna Tarssanen, osaamiskeskusjohtaja Lapin Elämysteollisuuden osaamiskeskuksesta eli LEOsta. 

Ennakkotehtävämme oli etsiä hyviä esimerkkejä verkossa toteutetuista elämyksistä joka osoittautui sangen hankalaksi osuudeksi. Kriteereitä olivat:
a) vahvasti teemallisia ja immersiiivisiä eli tempaavat käyttäjän toiseen, arkitodellisuudesta poikkeavaan todellisuuteen
b) draamallisia eli joiden kokeminen on jännittävää
c) räätälöitävissä jokaisen käyttäjän yksilöllisiin tarpeisiin
d) liittyvät johonkin reaalimaaliman kaupalliseen kokemukseen niin, että kokemus tapahtuu sekä verkossa että reaalimaailmassa
Kävimme yhdessä läpi löydettyjä sivustoja mutta emme olleet löytäneet ainoatakaan elämyksellistä Wau! linkkiä. Katseet kääntyivät kouluttajaan: "mistä tässä nyt oikein on kyse?"

Tarssanen esitteli meille sinnikkäästi akateemista ajattelumallia elämystaloudesta ja -tuotannosta. Sinnikkäästi siksi että me käytännön tekijät kyseenalaistimme useaan kertaan miten verkossa ja massamatkailussa yleensäkään voidaan tuottaa palveluita teemallisesti ja yksilöllisesti räätälöiden. Miten verkko, joka perustuu lähinnä näkö- ja kuuloaistilla kokemiseen, voisi tuottaa kaikki aistit huomioivaa tarinaa? Mikä on elämys? Miten se poikkeaa hyvästä palvelusta?

Tarinoiden esiinnousu

Elämystalouden toimialoiksi katsotaan matkailu, digitaalinen media, muotoilu sekä viihde ja kulttuuri (LEO 2002). Kotimainen perhe käyttää erilaisten kokemusten ostamiseen noin 25% tuloistaan. Elämysyhteiskunnassa kuluttajilla on aikaa, rahaa sekä mahdollisuuksia kokea elämyksiä. Tärkeään rooliin on noussut mm. tiedon ja osaamisen välittäminen sekä merkitysten siirtäminen toisille tarinoiden avulla. Elämyksellisyys tulee esille mm. markkinointitavoissa ja -viesteissä, kuluttajakäyttäytymisessä sekä uudenlaisissa tuotteissa ja palveluympäristöissä.

Onko elämys sitten uusi luksus?

Tarssasen mukaan talouden muutos alkutuotteiden tuottamisesta asiakkaiden muutosohjaamiseen on aikaansaanut ilmiön "asiakas saa juuri sitä mitä haluaa, silloin kun haluaa ja siten kuin sen haluaa". Enää yrittäjä ei voi vain miettiä mitä matkailupalveluita asiakkailleen tarjoaa vaan esille nousee kysymys "miten". Miten luoda uudenlaista kysyntää tuotetuille palveluille?

Elämys on moniaistinen, merkittävä ja unohtumaton kokemus, joka voi tuottaa kokijalleen henkilökohtaisen muutoskokemuksen.

Juuri mahdollisuus muutokseen (pieneen tai isompaan) on olennainen piirre elämystuotteessa, sillä se erottaa elämyksen hyvästä palvelusta tai  mukavasta kokemuksesta. Elämyksissä on kyse nykyisten palveluiden korkeammasta jalostusasteesta jolla pyritään parantamaan yrityksen kilpailuasemaa ja mahdollisuuksien mukaan myös hinnoittelua. Palveluiden jalostusastetta nostetaan lisäämällä tuotteisiin merkityksiä ja sisältöjä, tarinoita. Asiakkaille tuotetaan lisäarvoa perinteisten sekä uusien konseptien avulla. Elämysten varsinainen tuottaminen on elämyksellisten puitteiden luomista. Tuloksena syntyvät elämystuotteet tarjoavat asiakkaalle mahdollisuuden varsinaiseen elämyskokemukseen.

Elämyksen elementit

Elämyskolmiossa on vaaka-akselille tiivistetty matkailutuotteeseen liittyvät asiat joiden on oltava kunnossa ja mietittynä. Pystyakselilta löytyvät asiakkaaseen ja hänen kokemukseensa liittyvät eri tasot.

Tarssasen mukaan elämyskolmio kuvaa tietynlaista täydellistä elämystuotetta, jossa jokainen elementti toteutuu asiakkaan jokaisella kokemisen tasolla. Yrittäjä voi palvelunsa viimeistelemällä eli luomalla otolliset puitteet vaikuttaa asiakkaan kokemustasojen kolmeen ensimmäiseen vaiheeseen. Siitä eteenpäin elämyksen ja muutoksen syntyminen riippuvat asiakkaasta itsestään, sillä jokainen ihminen määrittää itse oman elämyskokemuksensa eikä elämyksiä voi takuuvarmasti tuottaa jokaiselle. Elämyskolmio yhdistää kolme kansainvälistä elämyssuuntausta ja luo perustan liiketaloudelliselle menestykselle.

Mutta miten tämä viedään verkkoon? Esseessä case http://www.muumimaailma.fi/

Lähteinä on käytetty Sanna Tarssasen luentoja Haaga-Heliassa sekä Tarssasen ja Mika Kyläsen artikkelia "Entä jos elämyksiä tuotetaan?"